V smučarsko eni najbolj erotičnih sezon, ko sem si v visokih gorah Alp prismučal več kot 150.000 višinskih metrov prvovrstnega pršiča, se nama je s Klemnom iz športne trgovine ActionMame, porodila ideja o dobrem delu, ki bi pripomogel k varnosti zimskih obiskovalcev gora Slovenije. Povezal sem se še z vsestranskim strokovnjakom in društvenim kolegom Jako Ortarjem in ideje so začele preraščati v realnost.

 Turnosmučarski vzpon v zimski idili.

Turnosmučarski vzpon v zimski idili.

Začeli smo z obširno diskusijo in si izmenjali več sto emailov. Ker so Julijske Alpe na območju Triglavskega narodnega parka, smo za mnenje povprašali tudi Aleša Zdešarja, ki je idejo pozdravil; sledil je ogled lokacij in načelna zelena luč za posamezne lokacije s strani TNP. Aleš nam je prijazno pomagal z nasveti o mikrolokacijah in tako se je najbolj stresni del lahko pričel: pridobivanje soglasij lastnikov ter denacionalizacijskih upravičencev zemljišč in dovoljenj.

Številni telefonski klici, epošte in tudi uporabljanje osebnih kontaktov in zvez so obrodili sadove. Vsi soglasjedajalci so idejo sicer pozdravili, nekateri z več, drugi z malo manj navdušenja in s svojimi pogoji. Na koncu je nabiranje soglasij vendarle trajalo več kot pol leta. Za družbeno koristen projekt so nam je račun za soglasje izstavila le Nadškofija Ljubljana. Manjše razočaranje glede na to, za kakšen projekt gre, a tako pač je.

Smučanje v pršiču z Julijskimi Alpami v ozadju.

Sočasno s pridobivanjem dovoljenj sem z Jako Ortarjem usklajeval vsebino samih tabel. Zaradi omejene površine table je bil to precejšen zalogaj. Zelo je pomagal tudi Jernej Burkeljca, ki se je povezal tudi z ZAMG iz Gradca. Vsebino tabel so pregledali tudi številni drugi strokovnjaki, ki sem jih navedel spodaj. Na omejeni površini smo namreč želeli povedati res bistvene informacije, ki bi pripomogle k varnosti, a obenem smo morali ohraniti preglednost in razumljivost. Nešteto iteracij smo nekako zaključili v celoto in materiale poslali oblikovalki Katji Šumrada (KAPUCKI vizualne komunikacije), ki je potem prišla nazaj s prvimi predlogi. 

Povezal sem se z Meblo Signalizacijo, ki mislim, da skrbi za izdelavo malodane vseh prometnih znakov po Sloveniji. Ker je bila želja naredit zadevo trajno in kvalitetno, o cenejših alternativah niti nisem veliko razmišljal. Prijazni tam zaposleni Robi Nanut je poskrbel za praktične nasvete, se povezal z njihovimi tehnologi in kmalu je fikcija na papirju prešla v realnost s konkretnimi možnostmi izdelave.

Ko sem imel vsa soglasja, sem plačal in naročil izdelavo tabel, Klemen iz trgovine ActionMama pa je priskrbel vse elektronske naprave za preverjanje žoln. Poslal jih je v delavnico in še pred novim letom smo prejeli izdelane table ter material za sidranje v zemljo.

Vzpenjanje s smučmi skozi gozd prvi dan po sneženju.

Jaka je table prevzel in s pomočjo ostalih članov družine poskrbel še za številne detajle - naredil električno napeljavo, razpeljavo kablov za napajanje in tudi vse ostale tehnične rešitve za samo pritrditev in avtonomijo. Poslal nam je email z datumom montaže in skupaj z vselej pripravnim Duškotom in Jakovim očetom Stanetom se je plod skoraj enoletnega dela začel spreminjati v realnost na terenu. 

Največ dela je bilo seveda z izkopom in prebojem globoko zamrznjene zemlje. Na pomoč so vskočili celo vojaki SV iz enote na Pokljuki. Vmes nas je sprva okaral, nato pa pohvaliil tudi direktor Centra Pokljuka Mitja Valič, ki smo se mu pomotoma obesili na električno napeljavo. Na tem mestu zahvala za pomoč! Na sploh so takorekoč vsi mimoidoči idejo zelo pohvalili. 

A to delate kar sami od sebe? Pa v svojem prostem času in ste vzeli dopuste? Pa tudi sami ste plačali za vse? Svaka vam čast!
— Vojak slovenske vojske

Ko smo iz ust vojaka slišali, kaj pravzaprav delamo, smo se malo bolj zavedli svojega dobrega dela. Ampak zdelo se mi je kar nekako samoumevno. Seveda - dajmo naredit nekaj dobrega, koristno bo za vse, zakaj pa ne!

Po 14 urnem dnevu štemanja zamrznjene zemlje in montaže pri -12 ºC na svežem zraku od zore do trde teme na Pokljuki sta bili prvi dve tabli naposled postavljeni. Med zaključevanjem montaže druge table je (končno) začelo snežit! Simbolno smo s postavitvijo tabel v domovino z dobro energijo prinesli tudi sneg. Vesel dan za vse snegoljubce!

Člani Športnega društva Freeapproved v sodelovanju s športno  trgovino ActionMama in proizvajalcem plazovne opreme BCA postavili prvi plazovni informacijski tabli v Julijskih Alpah.

Število domačih in tujih obiskovalcev gora v zimskem času se je zadnja leta močno povečalo. Med njimi so alpinisti, pohodniki, krpljarji, turni smučarji, freeriderji in celo družine z majhnimi otroki (npr. na saneh). Nekateri med njimi se namenoma izpostavljajo nevarnosti snežnih plazov; mnogi pa se te nevarnosti sploh ne zavedajo.

Zato so člani športnega društva Freeapproved iz Ljubljane dali lani pobudo za namestitev plazovnih informacijskih tabel na najbolj obiskanih izhodiščnih točkah za zimske izlete v Triglavskem narodnem parku. Po več kot pol leta jim je uspelo pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, Triglavskega narodnega parka ter Agencije za Okolje in prostor RS; tako so bile izpolnjene vse formalne zahteve za izdelavo in namestitev tabel.
 
Prejšnji konec tedna, tik pred sneženjem, so na Pokljuki postavili prvi plazovni informacijski tabli v Julijskih Alpah. V naslednjih tednih bodo postavili še tri take table, in sicer v alpskih dolinah Tamar in Krma ter na smučišču Vogel.

S plazovnimi informacijskimi tablami želijo izboljšati obveščenost in ozaveščenost zimskih obiskovalcev gora ter prispevati k njihovemu učinkovitejšemu prepoznavanju aktualne plazovne nevarnosti.

Smučanje v pršiču je čisti užitek - a potrebna je dodatna previdnost, znanje in izkušnje.

Obiskovalci lahko na plazovni informacijski tabli preberejo, v katerih okoliščinah se sproži snežni plaz in kako lahko na izletu sami prepoznajo plazovno nevarnost. Poznavanje okoliščin za nastanek snežnih plazov ter opazovanje okolice med gibanjem v gorah namreč pomembno zmanjšata ogroženost zimskih obiskovalcev gora (pohodnikov, alpinistov, turnih smučarjev …). Na tabli je nameščena tudi naprava za samodejno preverjanje delovanja lavinske žolne.
 
Pri projektu, ki je nastal na prostovoljski osnovi in je bil v celoti financiran pod okriljem Športnega društva Freeapproved in njegovih članov ter v sodelovanju s trgovino ActionMama, so sodelovali tako domači kot tuji strokovnjaki. Med glavnimi domačimi strokovnjaki in obenem najbolj zaslužnimi za izdelavo plazovnih informacijskih tabel so bili: Jaka Ortar (GIAM ZRC SAZU), Jernej Burkeljca (UM FERI), Klemen Volontar (GRZS), Aleš Poredoš in Andrej Velkavrh (oba Služba za sneg in plazove ARSO) ter Anže Čokl (predsednik ŠD Freeapproved); tablo pa je grafično oblikovala članica društva Katja Šumrada (KAPUCKI, vizualne komunikacije).

Člani Športnega društva Freeapproved so bili še posebej veseli naklonjenosti, pomoči in sodelovanja Službe za sneg in plazove ARSO, GRZS, Športnega centra Pokljuka, enote Slovenske Vojske na Pokljuki, Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče in Klemna Šafarja iz trgovine ActionMama. Širok krog sodelujočih potrjuje, da so tovrstne dejavnosti potrebne in zaželene ter imajo široko podporo javnosti. V Športnem društvu Freeapproved si želijo, da bi v prihodnjih sezonah postavili plazovne informacijske table tudi na drugih priljubljenih slovenskih gorskih zimskih izhodiščih.

Montažerska ekipa
Jaka Ortar, Stane Ortar, Duško Grabnar, Anže Čokl, Gregor Ažman

Najnovejše na mojem instagram profilu

Comment