Kot zapriseženemu pivcu mleka in alkoholičnemu abstinentu mi je bilo snemanje točenja alkohola v potokih pravzaprav dodaten izziv. Ob ponedeljkovi otvoritvi Pivnice Union je nastal pričujoč izdelek.


Comment