Zaradi pomanjkanja časa naj prav na hitro povem, da se še vedno trudim namestiti nek vtičnik/plug-in, ki omogoča samo komentiranje samo "preverjenim" e-mailom. Objavljajo se namreč samo komentarji, ki imajo naveden pravilni in delujoč email in pravo identiteto. Ostali komentarji so avtomatsko zavrženi.

Comment